Klantendienst

Klantendienst

  • Verkoopsvoorwaarden
  • Privacy & Security
  • Garantie & Terugname
  • Leveringen & afhalingen
  • Bestellen & betalen
  • Updaten Account informatie
  • Maatschappelijke zetel

Verkoopsvoorwaarden

Prijzen

Al onze prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW. Het toe te passen BTW percentage bedraagt 21%. De opgegeven prijzen geven geen garanties voor de toekomst. Indien door overmacht of datering, de prijzen van onze gedrukte prijslijsten niet overeenkomen met de internetshop prijzen, zijn het deze van de on-line shop die doorslaggevend zijn.

Verkoopscontract

Het verkoopscontract wordt pas opgemaakt bij de laatste klik “ja, ik bevestig mijn bestelling”. Automatisch wordt een overschrijvingsformulier doorgestuurd. U kan het te betalen bedrag dadelijk on-line via uw bank betalen. Zodra u heeft betaald, wordt uw bestelling als dusdanig aanvaard en ontvangt u ook een bevestiging van deze bestelling.

Verantwoordelijkheid

U verklaart hierbij dat u de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, op het ogenblik dat u ons een bestelling doorstuurt en dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoopdaad.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Altavina of rechthoudende derden. Het is verboden (een gedeelte of gehele) afbeeldingen in welke vorm dan ook te kopiëren, te vertalen, te wijzigen of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Altavina. Elke gehele of gedeeltelijke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging, of verspreiding van voornoemde elementen is ten strengste verboden. Elke inbreuk op dergelijk intellectueel recht kan leiden tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze dienst en de toepassing of interpretatie van onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Privacy & Security

Privacy

Gezien wij zelf ook willen dat onze privacy gerespecteerd wordt, verbinden wij ons ertoe dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden gecommuniceerd worden. Deze gegevens worden door Altavina uitsluitend gebruikt in het kader van bevestiging, facturatie en levering. Altavina waarborgt u dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt. Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen. Het volstaat ons een e-mail te sturen.
De gegevens die wij u vragen wanneer u bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken. De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen.

Security

Om met volle vertrouwen te winkelen in onze online shop hebben wij sterk geïnvesteerd in veiligheid van betalen. Hiervoor kozen wij voor het betalingssysteem van Mollie, waar u in alle veiligheid met uw creditcards kan betalen. Er is zelfs een 3D paswoord voorzien om niets aan het toeval over te laten.

Niet tevreden terug-Garantie

Wij zijn zeker van de kwaliteit van onze wijnen. Wij bieden u dan ook graag een niet tevreden terug-garantie van 30 dagen. Indien een wijn u binnen die periode niet bevalt, kan u de andere flessen naar ons terugsturen binnen deze termijn van 30 dagen, daar waar de Belgische wetgeving slechts 14 dagen voorziet.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht (het recht van de consument om de overeenkomst te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief) geldt 30 dagen.

Terugneming

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 30 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de    dienstenovereenkomst. In dat geval zendt de klant een e-mail  binnen de geldende termijn naar info@altavina.be dat hij er zich op zal beroepen en dat hij nadien het goed terugstuurt naar de verkoper. Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van het goed zijn ten laste van de klant.

Leveringen & afhalingen

Als geregistreerde webklant heeft u de keuze tussen afhaling in het magazijn of thuislevering. Deze keuze geeft u door bij de bestelprocedure. Indien u de goederen in onze Wijnboetiek zelf wenst af te halen, zullen wij u verwittigen, zodra de goederen voor u klaar staan. Meestal is dit reeds de dag na uw bestelling. Let wel even op onze openingsuren.

In geval van levering bij u thuis verbindt Altavina zich ertoe om uw bestelling binnen de veertien dagen te leveren. Meestal leveren wij reeds binnen de twee à drie werkdagen. De levering gebeurt op risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt. In geval van tijdelijke, gedeeltelijke, of volledige uitputting van de bestelde goederen, brengt Altavina u op de hoogte van de juiste situatie. Altavina zal bij einde voorraad, dezelfde wijnen mogen vervangen door het volgende wijnjaar, tenzij u als klant expliciet doorgeeft bij de bestelling dat zulks niet mag gebeuren.
De kwaliteit van de goederen is gekend door de koper, ook al heeft de verkoop plaats gehad zonder voorafgaande degustatie.

Vanaf een bedrag van 60 EUR gebeurt de levering gratis in heel België én Nederland. Bij een kleinere bestelling wordt een deelname in de kosten gerekend van 4,95 Euro. Deze prijzen zijn BTW inbegrepen. Bij het niet aanwezig zijn van de klant op de afgesproken levertijd, worden de goederen volgens de reglementen van DPD bij de buren aangeboden.

Voor meer info en leveringen aan andere Europese landen verwijzen wij u graag naar onze rubriek Leveringen.

Bestellen & betalen

Het is gemakkelijk en veilig om een door u gekozen wijn aan te kopen en te betalen. Het proces verloopt in enkele eenvoudige stappen:

- u kiest uw wijn en klikt op 'In Winkelwagen'. Wenst u nog een andere wijn te bestellen, kies dan 'Ga verder met Winkelen'. Wenst u iets aan te passen aan de reeds gekozen wijn, kies dan 'Winkelwagen Bijwerken'.

- is uw bestelling volledig, kies dan 'Ga door naar afrekenen'. Volg de verschillende stappen. Wij raden u aan om bij uw eerste aankoop een account aan te maken. Dit biedt heel wat voordelen:

  • snelle afhandeling bij volgende aankopen
  • inzicht in uw eerdere bestellingen
  • met één muisklik opnieuw bestellen

Bovendien heeft u nog extra mogelijkheden zoals een persoonlijke verlanglijst, meerdere afleveradressen, tags, reviews enz.

Altavina aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

Updaten van accountinformatie

Indien er veranderingen zijn aan uw ingebrachte gegevens, raden wij u aan deze te wijzigen om fouten bij facturatie en levering te vermijden. Om deze wijzigingen door te voeren logt u gewoon in en kiest voor 'Wijzigen Gegevens'.

Maatschappelijke zetel

Alta-Vina BV
Brusselsesteenweg 24, 1850 Grimbergen
BTW BE0733 735 714
RPR Brussel

Openingsuren december

Maandag
gesloten
Dinsdag
van 14u tot 18u
Woensdag
van 14u tot 18u
Donderdag
van 10u tot 12u
van 14u tot 18u
Vrijdag
van 10u tot 12u
van 14u tot 18u
Zaterdag
van 10u tot 18u doorlopend
Zondag
gesloten

Brusselsesteenweg 24
1850 Grimbergen
Google Maps

Email: info@altavina.be

Tel: 0477 511 110